Ελασσόνα

Ιερά Αγρυπνία στην Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Σπαρμού

Ἀνακοινώνεται ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίας Τριάδος Σπαρμοῦ Ὀλύμπου, ὅτι τήν Δευτέρα 12 Νο­εμ­βρί­ου τὸ βράδυ, θά τελεσθῇ εἰς τήν Ἱεράν Μονήν  Ι Ε Ρ Α   Α Γ Ρ Υ Π Ν Ι Α  ἀπό τίς 8.00 μ.μ. ἕως τίς 1.00 π.μ., εἰς τιμὴν καὶ μνήμην τοῦ ἐν ἁ­γί­οις πα­τρός ἡ­μῶν ΙΩΑΝΝΟΥ τοῦ Χρυσοστόμου.

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς.

Previous ArticleNext Article