Λάρισα

Ευθυμίου Ορθοπεδικά // Δυναμικά στις Κατασκευές Ειδικών Κηδεμόνων Τεχνητών Μελών όλων των άκρων.

H ΕΥΘΥΜΙΟΥ διανύοντας μια δυναμική πορεία καταγράφοντας τις ανάγκες και τα προβλήματα των ασθενών προχωρά δυναμικά καινοτομώντας σε ένα νέο τομέα για αυτή, στον τομέα των προθέσεων. Προχωρούμε δυναμικά στις κατασκευές ειδικών κηδεμόνων ,τεχνητών μελών όλων των άκρων , προκειμένου να αντικαταστήσουμε με επιτυχία όλα τα ακρωτηριασμένα μέλη.Η εμπειρία, αξιοπιστία, η ευαισθησία και το ενδιαφέρον μας για τοχώρο της υγείας μας ωθεί καθημερινώς στην αναζήτηση νέων τεχνολογιών που συμβαδίζουν και υποστηρίζουν τον ασθενή μετον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Προσπαθούμε συνεχώς να ανακαλύψουμε τα μέσα εκείνα που θα κάνουν πιο ευπρεπή, πιο ευχάριστη και πιο άνετη την καθημερινότητα του εκάστοτε ασθενή. Η ΕΥΘΥΜΙΟΥ διαθέτει την μεγαλύτερη εμπειρία στην κατασκευή των προθέσεων. Η αξιοπιστία των υλικών που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή αυτών, προσδίδουν επιτυχή αποτελέσματα στην λειτουργική και ψυχολογική υποστήριξη των ασθενών.

Κατασκευάζουμε με δική σας εντολή προθέσεις κάτω άκρων όπως: προθέσεις ρητίνης, προθέσεις τύπου Modular, προθέσεις τύπου Modular με μηριαία αντιστηρίγματα, προσωρινές προθέσεις κνήμης ή απεξάρθρωσης γόνατος, προθέσεις απεξάρθρωσης ισχίου κ.α. Επίσης η κατασκευές μας επεκτείνονται και στις προθέσεις άνω άκρων όπως: προθέσεις δακτύλων και παλάμης από σιλικόνη, προθέσεις απεξάρθρωσης αγκώνα-βραχιονίου, καρπού και αντιβραχίου κ.α Η υποστήριξη παρέχεται εντελώς δωρεάν καθ’ολη τη διάρκεια χρήσης των κηδεμόνων από τον εκάστοτε ασθενή. Οι τεχνικοί του εργαστηρίου μας είναι πάντοτε στη διάθεση των ασθενών .

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 2410 555200

Previous ArticleNext Article