Λάρισα

Ευθυμίου : Η Αγιά μπορεί να γίνει πρότυπο τουριστικής ανάπτυξης

Είναι μια ευκαιρία για στροφή στην ποιότητά.

Η Αγιά μπορεί να διαμορφώσει το δικό της, αυτόνομο πρότυπο τουριστικής ανάπτυξης. Να αξιοποιήσει το ιστορικό, πολιτιστικό και μυθολογικό της κεφάλαιο, το μοναδικό συνδυασμό θαλάσσιου μετώπου και ορεινού όγκου.
Η κρίση αυτή αναδεικνύει την ανάγκη επανασχεδιασμού του μοντέλου τουριστικής ανάπτυξης.
Ο τουρισμός μας δεν πρέπει να είναι ευάλωτος.
Είναι μια ευκαιρία για στροφή στην ποιότητα, στην πολυκεντρική τουριστική ανάπτυξη.

Previous ArticleNext Article