Ελασσόνα

Εσπερίδα με Γονείς / Κηδεμόνες των Μαθητών των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Ελασσόνας

Ενημερωτική συνάντηση – εσπερίδα πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη, 10 Μαΐου 2018 το απόγευμα στην αίθουσα εκδηλώσεων της Ιεράς Μητρόπολης Ελασσόνας με θέμα «Σχολείο και Γονείς: Μονοπάτια Συνεργασίας προς όφελος του Μαθητή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και Αναπηρία». Η συνάντηση συνδιοργανώθηκε από την Σχολική Σύμβουλο Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης 11ης Εκπαιδευτικής Περιφέρειας – Θεσσαλίας κα Τσιόπα Κυρατσώ, τους Διευθυντές των Ειδικών Σχολείων Ελασσόνας κο Ταουσάνη Νικόλαο, Δ/ντη του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνάσιου – Λυκείου Ελασσόνας, κο Φωτίου Δημήτριο, Δ/ντη του Ειδικού Δημοτικού Γαλανόβρυσης Ελασσόνας, κα Βαλατσού Μαρία, Προϊσταμένη του Ειδικού Νηπιαγωγείου Γαλανόβρυσης Ελασσόνας και τους Συλλόγους Διδασκόντων των σχολικών μονάδων. Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους μεγάλος αριθμός γονέων των σχολείων, παρά τις αντικειμενικές δυσκολίες λόγω της μετακίνησης τους, και με τη συμμετοχή τους έστειλαν το μήνυμα ότι νοιάζονται για τα παιδιά τους και είναι διαθέσιμοι για συνεργασία και εμπλοκή στην εκπαίδευση τους.

Η Σχολική Σύμβουλος υποστήριξε μεταξύ άλλων την αναγκαιότητα ανάπτυξης αλλά και διατήρησης μιας δημιουργικής συνεργασίας μεταξύ σχολείου και οικογένειας παιδιών με εεα ή/και Αναπηρία, καθώς πρόκειται για δύο πολύ σημαντικούς θεσμούς που συντελούν αποφασιστικά στην ανάπτυξη και κοινωνικοποίηση των παιδιών και εφήβων. Αναφέρθηκε στα οφέλη της γονεϊκής εμπλοκής, τόσο για τους μαθητές και τους γονείς, όσο και για την εκπαιδευτική διαδικασία αλλά και για τον ίδιο τον εκπαιδευτικό. Έδωσε έμφαση σε αποτελεσματικές και καλές πρακτικές που προάγουν τη συνεργασία εκπαιδευτικού – γονέα, καθώς οι σχέσεις αυτές φαίνεται να αποτελούν καθοριστικές συνιστώσες της ποιότητας της εκπαίδευσης που παρέχει το σχολείο, με πολλαπλά οφέλη για τον/την μαθητή/τρια. Επεσήμανε την αναγκαιότητα εφαρμογής του Θεσμικού πλαισίου που προβλέπει την εμπλοκή του γονέα στο σχεδιασμό, την υλοποίηση του Εξατομικευμένου Προγράμματος Εκπαίδευσης (ΕΠΕ) του παιδιού του στις σχολικές δομές Ειδικής Αγωγής και Εκπ/σης (ΣΜΕΑΕ, ΤΕ, ΠΣ) αλλά και στην τακτική και συστηματική ενημέρωση του σε συναντήσεις (μηνιαίες/τριμηνιαίες/τετραμηνιαίες συναντήσεις) για θέματα αγωγής και προόδου του/της μαθητή/τριας. Τέλος, κάλεσε αφενός μεν τους γονείς να συνειδητοποιήσουν τη θέση και το ρόλο τους στην εκπαίδευση και το μέλλον των παιδιών τους και αφετέρου την εκπαιδευτική κοινότητα να αποδεχτεί το σημαντικό ρόλο των γονέων στο χώρο της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης και να υιοθετήσει πολιτικές ουσιαστικής συνεργασίας.

Από την πλευρά τους οι διευθυντές των ΣΜΕΑΕ αποτύπωσαν την υπάρχουσα κατάσταση καταδεικνύοντας την αξία της γονεϊκής εμπλοκής και της συνεργασίας όλων των εμπλεκόμενων μελών στη βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης, δηλώνοντας με σαφήνεια ότι οι γονείς είναι ευπρόσδεκτοι στα σχολεία. Παράλληλα, παρουσιάστηκαν από εκπαιδευτικούς και ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό διδακτικές και ψυχο-παιδαγωγικές προσεγγίσεις που ακολουθούνται στην εκπαίδευση των παιδιών που φοιτούν στις σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης της πόλης, τόσο στο γνωστικό τομέα όσο και τον κοινωνικο-συναισθηματικό.

Επίσης το λόγο είχαν και εκπρόσωποι των γονέων, ένας από κάθε σχολείο, οι οποίοι μίλησαν για την αγαστή μέχρι τώρα συνεργασία τους με τα σχολεία, για το σημαντικό έργο που γίνεται σε αυτά και τα πολλαπλά οφέλη που αποκομίζουν τα παιδιά τους.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε εξαιρετικό κλίμα και αναπτύχθηκε γόνιμος διάλογος, αφήνοντας υποσχέσεις για το μέλλον.

Previous ArticleNext Article