Ελασσόνα

Ενημέρωση των Μελών του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ομαδικών Καλλιεργειών «Η ΜΕΛΟΥΝΑ ΟΛΥΜΠΟΥ»

Ενημέρωση των Μελών του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ομαδικών Καλλιεργειών «Η ΜΕΛΟΥΝΑ ΟΛΥΜΠΟΥ» και των ιδιοκτητών γης Ομαδικών Καλλιεργειών για την πορεία της εκκαθάρισης της περιουσίας αυτού, για το υφιστάμενο ιδιοκτησιακό καθεστώς των εισφερθέντων εκουσίως προς καλλιέργεια αγροκτημάτων, πραγματοποιήθηκε την Κυριακή, 29/4/2018, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δημοτικού Σχολείου Τσαριτσάνης, από τον Εκκαθαριστή, κ. Αργύρη Γ. Χαδούλη.

Στη συνάντηση αναλύθηκαν από τον Εκκαθαριστή τα θέματα που αφορούν στην πορεία της εκκαθάρισης (νομικό καθεστώς, απογραφή, διανομή και τρόπος απόδοσης χρημάτων).

Από τους παρευρισκόμενους τέθηκαν ερωτήματα και διατυπώθηκαν απόψεις που αφορούν το νομικό καθεστώς. Από πλευράς του εκκαθαριστή δόθηκαν διευκρινίσεις, κάνοντας αναφορά στον ισχύοντα Νόμο (4384/2016) και τονίζοντας για ακόμη μία φορά την απαράβατη εφαρμογή των σχετικών διατάξεων.

Στις ερωτήσεις για τον τρόπο απόδοσης χρημάτων ζητήθηκε από τον Εκκαθαριστή να δοθούν από τους ιδιοκτήτες τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία – δικαιολογητικά κατοχής της γης που έχουν εκουσίως εισφέρει, διότι δεν βρέθηκαν στο αρχείο του Συνεταιρισμού, λόγω καταστροφής του, τα παραπάνω στοιχεία.   Τονίστηκε δε ότι η προσκόμιση των συγκεκριμένων δικαιολογητικών και η γνωστοποίηση του Τραπεζικού Λογαριασμού, στον οποίο και θα κατατεθούν τα χρήματα, στους δικαιούχους, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης.

Στη συνέχεια, αναλύθηκε από τον Τεχνικό Σύμβουλο, κ. Ιωάννη Κηπουρό, το ιδιοκτησιακό καθεστώς, το οποίο προέκυψε μετά την εισφορά γης των ιδιοκτητών για τη δημιουργία του πρώην Ομαδικού Αμπελώνα και παρουσιάστηκαν οι τρόποι επίλυσής του.

Τονίστηκε τέλος ιδιαίτερα ότι στις επόμενες ημέρες θα υπάρχουν αναλυτικές ανακοινώσεις για τα θέματα που συζητήθηκαν.

 

Previous ArticleNext Article