Παραπολιτικά

Δ. Ευθυμίου: Το να δημιουργείς είναι σαν να ζεις δύο φορές

«Είναι απαραίτητο ένα σχέδιο ταχείας ανάπτυξης και επενδύσεων, το οποίο να εξισορροπεί τις αντικρουόμενες τάσεις που υπάρχουν στην κοινωνία», Η Ελλάδα βρίσκεται σε πάρα πολύ κρίσιμη θέση, ιδιαίτερα μετά τα μνημόνια που υποβαθμίστηκε ο κοινωνικός διάλογος. Υπάρχει ανάγκη για την υιοθέτηση ενός Εθνικού Σχεδίου με ευρεία συναίνεση. Η συμμετοχή των παραγωγικών τάξεων στο σχεδιασμό των οικονομικών και κοινωνικών μεταρρυθμίσεων είναι απαραίτητη συνθήκη για τη βιώσιμη ανάπτυξη, την ανταγωνιστικότητα, την αειφορία, την ποιότητα των εργασιακών σχέσεων και την κοινωνική δικαιοσύνη (βασικοί άξονες και κανόνες).

Previous ArticleNext Article