Λάρισα

Δ. Ευθυμίου: Να αναπτύξουμε τον τουρισμό υγείας και να δώσουμε βάση στον ιαματικό τουρισμό.

Πρέπει επιτέλους σε. αυτή τη χώρα να αναπτύξουμε τον τουρισμό υγείας, και να δώσουμε ιδιαίτερη βάση στον ιαματικό τουρισμό.
Γιατι ο ιαματικός τουρισμός είναι εναλλακτική μορφή τουρισμού και έχει ως σκοπό τη χρησιμοποίηση των ιαματικών πηγών για θεραπευτικούς ή προληπτικούς λόγους.
Η ύπαρξη σημαντικών ιαματικών πηγών στη χώρα μας, κοντά στις 822 σύμφωνα με στοιχεία του ΙΓΜΕ, και πολλές από αυτές είναι ήδη γνωστές από την αρχαιότητα, μπορούν να αποτελέσουν τη βάση για την ανάπτυξη των περιοχών αυτών στη σύγχρονη Ελλάδα.
Πρέπει να δημιουργήσουμε νέες κατευθύνσεις τουριστικής πολιτικής για την διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος, με απότερο σκοπό την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου και την προσέλκυση τουριστών υψηλού εισοδήματος, είναι δυνατόν οι περιοχές με τις ιαματικές πηγές να εξελιχθούν από θεραπευτικά κέντρα των μεγάλων ηλικιών σε κέντρα τουρισμού υγείας για νεώτερες ηλικίες που θα λειτουργούν πέρα των καλοκαιρινών μηνών κατά το πρότυπο των μεγάλων κέντρων του εξωτερικού.

Previous ArticleNext Article