Λάρισα

Διορίστηκε ο νέος διοικητής του ΠΓΝΛ

ΠΑΝΕΠ

Διορίστηκε ο νέος διοικητής του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας κ. Παναγιώτης Νάνος, όπως αναφέρεται και στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης της 26ης Μαϊου 2016:

«Διορίζουμε τον ΝΑΝΟ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ του ΙΩΑΝΝΗ, πτυχιούχο του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ως Διοικητή του ενοποιημένου ΠΓΝ ΛΑΡΙΣΑΣ-ΓΝ ΛΑΡΙΣΑΣ «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ», αρμοδιότητας της 5ης Υ.ΠΕ. Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας του Υπουργείου Υγείας, πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, σε αντίστοιχη οργανική θέση της κατηγορίας Ε.Θ. του Ν. 3528/2007, με βαθμό 1ο, με τριετή θητεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 4052/2012».

Previous ArticleNext Article