Λάρισα

Δημήτρης Ευθυμίου: Πρέπει να τελειώνουμε με τις παράνομες χωματερές

Πιστεύω ότι επιτέλους πρέπει να τελειώνουμε με τις παράνομες χωματερές. Μας κοστίζουν εκατομμύρια σε πρόστιμα και υπονομεύουν το όμορφο φυσικό μας περιβάλλον. Ενώ μπορούμε να παράγουμε καθαρή ενέργεια από τα βιοαπόβλητα.

Ο στόχος μας πρέπει είναι η υιοθέτηση νέον πρακτικών κυκλικής οικονομίας: Δηλαδή να καταλήγουν σε ταφή όσο το δυνατόν λιγότερα απορρίμματα αφού βέβαια θα έχουν ανακτηθεί όλα τα χρήσιμα υλικά τους, ούτως ώστε να παράγουμε όσο τον δυνατόν λιγότερα απορρίμματα στην αρχή αυτής της αλυσίδας.

Previous ArticleNext Article