Ελασσόνα

Γεν. Γραμματέας στον Εμπορικό Σύλλογο Ελασσόνας ο Θ. Παναγιωτίδης

Ο Εμπορικός Σύλλογος Ελασσόνας ανακοινώνει ότι την θέση του εκλιπόντος Γ. Γραμματέα Ιωάννη Χαλκίδη, παίρνει παμψηφεί στο διοικητικό συμβούλιο του Συλλόγου ο πρώτος επιλαχών στους ψήφους Θεόδωρος Παναγιωτίδης.

Tο ΔΣ

του Εμπορικού Συλλόγου Ελασσόνας

Previous ArticleNext Article