Ελασσόνα

Βραβείο Αριστείας Χρηστής Διοίκησης στο Δήμο Ελασσόνας

ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

Ο Δήμος Ελασσόνας είναι μεταξύ των 22 δήμων της χώρας, στους οποίους απονεμήθηκε βραβείο Αριστείας Χρηστής Διοίκησης, σε μια διοργάνωση του Ινστιτούτου Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΙΤΑ), της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας σε συνεργασία με το Κέντρο Εμπειρογνωσίας για τη Μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Κριτήρια της αξιολόγησης ήταν οι 12 Ευρωπαϊκές Αρχές Χρηστής Διακυβέρνησης:
* Εκπροσώπηση, συμμετοχή των πολιτών και δίκαιη διεξαγωγή εκλογών
* Ανταπόκριση
* Αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα
* Ανοικτότητα και διαφάνεια
* Κανόνες δικαίου
* Δεοντολογία
* Ικανότητα και επάρκεια
* Καινοτομία και προσαρμοστικότητα
* Βιωσιμότητα και μακροπρόθεσμος προσανατολισμός
* Υγιής δημοσιονομική διαχείριση
* Ανθρώπινα δικαιώματα, πολυπολιτισμικότητα και κοινωνική συνοχή
* Λογοδοσία.
Το επίπεδο της διακυβέρνησης εκτιμήθηκε μέσω της διαδικασίας της συγκριτικής αξιολόγησης.
Σε σχετική του δήλωση του στα social media ο δήμαρχος Ελασσόνας κ. Νίκος Ευαγγέλου αναφέρει:
«Κάθε μέρα αγωνιζόμαστε για το καλύτερο, με στόχο έναν λειτουργικό Δήμο, ανοιχτό και προσβάσιμο στους πολίτες. Το βραβείο αυτό αποτελεί μια μικρή επιβράβευση της προσπάθειάς μας. Συνεχίζουμε…».

Previous ArticleNext Article