Λάρισα

Αναστολή λειτουργίας όλων των αθλητικών εγκαταστάσεων του ΕΑΚ Λάρισας

Η Ε.Δ. του Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Λάρισας, μετά από έκτακτη σύγκλιση του Δ.Σ.

 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την αναστολή λειτουργίας όλων των αθλητικών εγκαταστάσεων του ΕΑΚ Λάρισας.

Η ενέργεια αυτή συμβάλει στην εντατικοποίηση των μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας και τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού. Τα μέτρα αυτά θα ισχύσουν από 13/03/2020 έως και τις 24/03/2020. Πέραν αυτής της ημερομηνίας, θα αποφασιστεί εκ νέου και αφού σταθμιστούν τα νεότερα δεδομένα που θα προκύψουν, πιθανή παράταση της απόφασης αυτής.

Για την Επιτροπή Διοίκησης του ΕΑΚ Λάρισας

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 ΚΟΥΡΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Previous ArticleNext Article