Ελασσόνα

Αγρυπνία στην Ι.Μ. Αγίας Τριάδας Σπαρμού

Ἀνακοινώνεται ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίας
Τριάδος Σπαρμοῦ Ὀλύμπου, ὅτι τήν Τρίτη 8
Μαΐου τὸ βράδυ, θά τελεσθῇ εἰς τήν Ἱεράν Μονήν
Ι Ε Ρ Α Α Γ Ρ Υ Π Ν Ι Α ἀπό τίς 8.00 μ.μ. ἕως τίς
1.00 π.μ., εἰς τιμὴν καὶ μνήμην τῶν Ἁγίων ἐνδόξων
Μαρτύρων ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ καί ΝΙΚΟΛΑΟΥ τοῦ
ἐν Βουνένοις.
Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς

Previous ArticleNext Article