Ελασσόνα

Έργα του Δήμου Ελασσόνας στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ

Ο Δήμος Ελασσόνας έχει χρηματοδοτηθεί και πρόκειται να χρηματοδοτηθεί για έργα από τα προγράμματα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ και ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ με τα κάτωθι ποσά:

Επισκευή – Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων και Αύλειων Χώρων 118.500 ευρώ

Προμήθεια Μηχανήματος Έργου 305.000 ευρώ

Προμήθεια και Τοποθέτηση Εξοπλισμού για την αναβάθμιση Παιδικών χαρών 209.000 ευρώ

Αντικατάσταση Εσωτερικού Δικτύου Ύδρευσης Ελασσόνας 4.300.000 ευρώ (προς ένταξη)

Αγροτική Οδοποιία 700.000 ευρώ (προς ένταξη)

Σε σχετική του δήλωση ο δήμαρχος Ελασσόνας κ. Νίκος Ευαγγέλου αναφέρει:

Ο Δήμος Ελασσόνας ενέταξε στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ και ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ όλες τις απαραίτητες μελέτες, με στόχο να λάβει την χρηματοδότηση που προκύπτει για τον δήμο μας από τα εν λόγω προγράμματα, και να ολοκληρώσει έτσι μια σειρά έργων.

Προσπαθούμε καθημερινά, παρά τις ελλείψεις μας σε προσωπικό δυναμικό, να είμαστε έτοιμοι, διεκδικώντας όλα τα ποσά που αναλογούν στον δήμο Ελασσόνας.

Συνεχίζουμε…

 

 

Previous ArticleNext Article