Λάρισα

Έλεγχοι στην αγορά εν όψει του Πάσχα

Η αντίστροφη μέτρηση για τον εορτασμό του Πάσχα έχει αρχίσει. Η αυξημένη κινητικότητα έχει θέσει εδώ και μέρες σε συναγερμό τις υπηρεσίες των Δ/νσεων Αγροτικής Ανάπτυξης, Κτηνιατρικής, Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας και τα στελέχη του τμήματος Εμπορίου της Δ/νσης Ανάπτυξης της Περιφέρειας.
Εκατοντάδες έλεγχοι πραγματοποιούνται στους χώρους πώλησης προϊόντων ζωικής και φυτικής παραγωγής, ώστε να προστατευτούν οι καταναλωτές, το δημόσιο συμφέρον, να διασφαλισθεί η ποιότητα των τροφίμων και ιδιαίτερα αυτών που παρουσιάζουν αυξημένη καταναλωτική ζήτηση, αλλά και προκειμένου να παταχθούν φαινόμενα κερδοσκοπίας και να τηρηθούν οι κανόνες υγιούς ανταγωνισμού. Η ύπαρξη των ελέγχων καλλιεργεί πνεύμα εμπιστοσύνης στην τοπική αγορά.
– Οι καταναλωτές πρέπει να αγοράζουν από επίσημα, ελεγχόμενα και εγκεκριμένα σημεία της αγοράς.
– Το κρέας να προσέχουν να είναι τοποθετημένο σε ψυγεία ή ψυχόμενες προσθήκες.
– Οι σφραγίδες των αμνοεριφίων εγχώριας παραγωγής να φέρουν σφραγίδα καταλληλότητας χρώματος <<τυρκουάζ>> (λαμπερό κυανό) και ωοειδές και ταυτόχρονα και μπλε σφραγίδα που να αναγράφει ΄΄ΕΛΛΑΣ΄΄ ή ΄΄ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ-ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ΄΄. Τα εισαγόμενα από άλλες χώρες της Ε.Ε., επίσης ωοειδή σφραγίδα και τα διακριτικά της χώρας προέλευσης. Και στα εγχώρια και στα προερχόμενα από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα αμνοερίφια πρέπει να υπάρχει και ο κωδικός αριθμός του σφαγείου. Σε αμνοερίφια που εισάγονται από τρίτες χώρες πρέπει να είναι εμφανής στη σφραγίδα το καφέ χρώμα της.
– Στη σφραγίδα να υφίστανται υποχρεωτικά σφραγίδες και στα δύο ημιμόρια τους.
– Οι προβλεπόμενες ενδείξεις πρέπει να υπάρχουν και στα νωπά αυγά πάνω στη συσκευασία, όπως οι ημερομηνίες ωοτοκίας, συσκευασίας ή ωοσκόπησης και η ημερομηνία λήξης.
Έλεγχοι διενεργούνται και ως προς την επάρκεια, την ακρίβεια των ζυγαριών, τις τιμές, την ποιότητα αλλά και την υγιεινή των καταστημάτων πώλησης.

Previous ArticleNext Article