Ελασσόνα

Άναψε «πράσινο φως» για δύο απορριμματοφόρα στην Ελασσόνα

Το πράσινο φως στην αγορά δύο καινούριων απορριμματοφόρων οχημάτων μετά συμπιεστού απορριμμάτων άναψε η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας στον Δήμο Ελασσόνας.

Με απόφαση, που υπέγραψε χθες ο συντονιστής της Αποκεντρωμένης κ. Νικόλαος Ντίτορας εγκρίνεται στον εν λόγω δήμο να προβεί στην αγορά των οχημάτων χωρητικότητας 16m3 για την αντιμετώπιση των υπηρεσιακών αναγκών ήτοι: για την αποκομιδή των αστικών απορριμμάτων από τους κάδους Μ.Α.Α. (Μηχανικής Αποκομιδής Απορριμμάτων) και των υπολειμμάτων κλαδεμάτων και λοιπών ογκωδών αντικειμένων από κοινόχρηστους χώρους. Όπως γίνεται γνωστό από την απόφαση η αγορά των ως άνω αυτοκινήτων, βαρύνει τον προϋπολογισμό εξόδων οικονομικού έτους 2020 του Δήμου Ελασσόνας Κ.Α.62.7132.02 με τίτλο «Προμήθεια απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων καθαριότητας» και Κ.Α.62.7132.03 με τίτλο «Προμήθεια απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών» και θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, περί προμηθειών του Δημόσιου Τομέα.

Κ. ΓΚΙΑΣΤΑΣ – eleftheria.gr

Previous ArticleNext Article