Το πρόγραμμα εξετάσεων (Πρακτικού μέρους) της επαγγελματικής δραστηριότητας των χειριστών μηχανημάτων έργου

Από την Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης της Περιφέρειας Θεσσαλίας  ανακοινώνεται ότι στις  07-10 & 11  Οκτωβρίου   2016  ημέρα  Παρασκευή-Δευτέρα και Τρίτη    …

Ανακοίνωση προγράμματος εξετάσεων Τεχνικών Επαγγελμάτων στην Περιφέρεια Θεσσαλίας

Από την Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης της Περιφέρειας Θεσσαλίας  ανακοινώνεται ότι: Την 30η Σεπτεμβρίου  2016 ημέρα  Παρασκευή   στις εγκαταστάσεις του Κέντρου …