Μια μεγάλη διεθνής συνεργασία-πρότυπο της Γεωπονικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με άλλες έξι χώρες

Στην Πολωνία , σε πανευρωπαϊκή συνάντηση παρουσιάστηκαν  οι δράσεις τις οποίες  Εθελοντικοί Φορείς από τη Θεσσαλία  σχεδίασαν και ολοκλήρωσαν, με …

Στην Πολωνία σε πανευρωπαϊκή συνάντηση η Αναπτυξιακή Εκπαίδευση Αγροτικών περιοχών της Ευρώπης

Στην Πολωνία , σε πανευρωπαϊκή συνάντηση θα παρουσιαστούν οι δράσεις τις οποίες  Εθελοντικοί Φορείς από τη Θεσσαλία  σχεδίασαν και ολοκλήρωσαν, …