Θα αποκλείονται από όλες τις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας όσοι χρωστάνε τον λογαριασμό του κινητού τους

TKIMHέρμα τα κινητά για όσους μπαίνουν στην «μαύρη λίστα» στον «τηλεφωνικό Τειρεσία» σύμφωνα με απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού …