ΝΟ.Δ.Ε. Λάρισας: Υπεύθυνος Εκλογικής Ετοιμότητας της Νομαρχιακής Οργάνωσης Λάρισας ο κ.Νινίκας Κωνσταντίνος

Μετά από εισήγηση του Προέδρου της ΝΟ.Δ.Ε. Λάρισας Ν.Δ. κ.Χρήστου Καπετάνου, η οποία έγινε αποδεκτή και επικυρώθηκε από τον  Γραμματέα …