ΜΠΑΡΓΙΩΤΑΣ

«Ασαφής διατύπωση στην προκήρυξη του ΚΕΘΕΑ θέτει εκτός β’ φάσης περίπου το 80% όσων υπέβαλαν αίτηση».

Ειδικότερα, στις 01/09/2016 εκδόθηκε προκήρυξη από το ΚΕΘΕΑ για την πρόσληψη τριάντα πέντε (35) ατόμων θεραπευτικού προσωπικού, με σχέση εργασίας …