Στη φάση της υλοποίησης ο νέος μαγνητικός τομογράφος προϋπολογισμού ενός εκατ. ευρώ από το ΕΣΠΑ Θεσσαλίας

Στη φάση της υλοποίησης μπαίνει η προμήθεια του νέου μαγνητικού τομογράφου για το Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, καθώς ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας …