Οι ΕΠ.ΑΝ.ΕΚΚΙΝΗΤΕΣ του Επιμελητηρίου Λάρισας σε συνάντηση με το Εμπορικό Επιμελητήριο της Άγκυρας

Στα πλαίσια συναντήσεων της Επ.Αν.Εκκίνησης (Επιχειρηματική Ανανεωτική Εκκίνηση) Επιμελητηρίου Λάρισας, ο επικεφαλής της κίνησης, κ. Παπαλέξης Δημήτρης, γενικός γραμματέας του …