Υπάγονται στο «Εξοικονόμηση κατ” οίκον» επιπλέον 2.528 νοικοκυριά

Την απόφαση υπαγωγής άλλων 2.528 νοικοκυριών στο Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον», της περιόδου 2007-13, εξέδωσε το Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης. Υλοποιείται, …