«Νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου: Όλοι κρίνονται από τη στάση τους. Ακόμα και οι κρυπτόμενοι»

«Το νομοσχέδιο ούτε επαναστατικό είναι ούτε φέρνει κάποια τεράστια αλλαγή. Στην πραγματικότητα, αναγνωρίζει ένα κενό και ρυθμίζει μία πραγματικότητα την …