Ελασσόνα

Υποχρεωτική η εγγραφή στο Μητρώο Αγροτών για πληρωμές από Ευρωπαϊκά προγράμματα

Προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πληρωμή των δικαιούχων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ για αγροτεμάχια με  ακακίες -καρυδιές -καστανιές και λεύκες στα προγράμματα των Κανονισμών της Ε.Ε για τα έτη 2015 και 2016 σας υπενθυμίζουμε ότι πρέπει να πραγματοποιηθεί η εγγραφή των δικαιούχων  στο  Μητρώο Αγροτών  για τα έτη 2015 και 2016 για να αποσταλεί η εγγραφή τους  στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Υπολογίζεται ότι μετά την ολοκλήρωση της εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών , θα εισαχθεί στην μηχανογραφική εφαρμογή περί τα μέσα Οκτωβρίου 2018  το νέο αρχείο με τις εγγραφές για να ακολουθήσει η πληρωμή όσων δεν έχουν πληρωθεί για τα έτη 2015 και 2016.

Η εγγραφή  στο ΜΑΑΕ (Μητρώο Αγροτών) γίνεται μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ .

Στην συνέχεια   οι επενδυτές για να λάβουν  την επικαιροποιημένη βεβαίωση, πρέπει να απευθύνονται  στα κατά τόπους τμήματα Αγροτικής Ανάπτυξης της περιοχής -πρώην ΚΕΠΠΥΕΛ.

Τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται είναι τα εξής:                                                                                                                                                       1)Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος (έντυπο Ε1)   φορολογικά έτη 2014-2015

2)Εκκαθαριστικό Φόρου Εισοδήματος    φορολογικά έτη 2014-2015

3) Κατάσταση Οικονομικών Στοιχείων (έντυπο Ε3 )φορολογικά έτη 2014-2015

4) Αντίγραφο της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (ΟΣΔΕ)    έτη 2014-2015

5) Βεβαίωση Ασφάλισης από τον ΟΓΑ ή   απόκομμα Σύνταξης

6)Φωτοτυπία της Αστυνομικής ταυτότητας

 

Ενημερώνουμε ότι όσοι δικαιούχοι έχουν  κάνει την εγγραφή στο Μητρώο Αγροτών για τα έτη 2015 και 2016  και έχουν  λάβει την  βεβαίωση  από τα ΚΕΠΠΥΕΛ δεν θα προβούν σε περαιτέρω  ενέργειες.

 

Σε μικρό χρονικό διάστημα θα ακολουθήσει και η εγγραφή στο Μητρώο Αγροτών για το έτος 2017  με  φορολογικά στοιχεία του έτους 2016 και ΟΣΔΕ του έτους 2016 .

Η Δασάρχης Ελασσόνας

Φτίκα Ζωή

Δασολόγος

Previous ArticleNext Article