Ελασσόνα

Στο Σύμφωνο των Δημάρχων ο Δήμος Ελασσόνας

Ο Δήμος Ελασσόνας προσχώρησε στο Σύμφωνο των Δημάρχων το 2016, αναλαμβάνοντας τη δέσμευση να μειώσει τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα κατά τουλάχιστον 103.510 τόνους μέχρι το 2030, εφαρμόζοντας το Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας και Κλίματος.

Το Σύμφωνο των Δημάρχων ενώνει περισσότερες από 7.000 τοπικές και περιφερειαρχές αρχές σε 57 χώρες, οι οποίες δεσμεύονται εθελοντικά να αναλάβουν δράσεις για τη μείωση των αερίων του θερμοκηπίου κατά 40% ως το 2030 και να υιοθετήσουν μια κοινή προσέγγιση με στόχο το μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και την προσαρμογή στα δεδομένα που αυτή δημιουργεί.

Κατά τη διάρκεια σημερινής εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε με την Ανώνυμη Αναπτυξιακή Εταιρεία Ο.Τ.Α. ΠΕΤΑ ο Δήμαρχος Ελασσόνας Νίκος Ευαγγέλου τόνισε πως «ο Δήμος Ελασσόνας έχει ήδη δείξει το ενδιαφέρον του για τη βιώσιμη ενεργειακή ανάπτυξη, με την εκπόνηση μελετών και δράσεων για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και την εξοικονόμηση ενέργειας σε δημοτικά κτίρια. Με τη συμμετοχή μας στην πρωτοβουλία του Συμφώνου των Δημάρχων, έχουμε την ευκαιρία να ενώσουμε τις τοπικές προσπάθειες σε ένα κοινό πρόγραμμα δράσης, σε συνεργασία με ΟΤΑ σε όλη την Ευρώπη, αλλά και να αντλήσουμε πόρους και τεχνογνωσία για παρεμβάσεις που θα βελτιώσουν το περιβάλλον και την ποιότητα ζωής στον τόπο μας.»

Previous ArticleNext Article