Ελασσόνα

Ευχαριστήριο του Σεβασμιοτάτου Μητροπολίτου Ελασσόνας κκ.Χαρίτωνος

Ἀγαπητοί μου χριστιανοί·

Μέ τήν παροῦσα ἐπιστολή, θά ἤθελα νά εὐχαριστήσω ὅλους, ὅσοι ἀνταποκρίθηκαν στήν ἔκκληση βοηθείας, κατά τήν δισκοφορία σέ ὅλους τούς Ναούς τῆς Μητροπολιτικῆς Περιφερείας τήν ἡμέρα τῶν Θεοφανείων, γιά τήν συντοπίτισσά μας, πού ἀντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα ὑγείας.

Τό ἱκανοποιητικό χρηματικό ποσό πού συγκεντρώθηκε καί κατετέθη στόν εἰδικό τραπεζικό λογαριασμό, ἀπέδειξε περίτρανα τό θαῦμα τῆς ἀγάπης τῶν ἀνθρώπων καί τῆς ἀλληλεγγύης γιά τόν πάσχοντα συνάνθρωπο. Ἀπέδειξε ὅτι, παρ’ ὅλες τίς δυσχερεῖς οἰκονομικές καταστάσεις, τά φιλάνθρωπα καί ἐλεήμονα αἰσθήματα ἔχουν τήν δύναμη νά ὑπερνικοῦν τίς ὅποιες δυσκολίες καί νά συνδράμουν στήν ἀνάγκη καί τόν ἀνθρώπινο πόνο.

Γι’ ὅλα αὐτά καί πάλι θέλω νά ἐκφράσω τίς βαθύτατες εὐχαριστίες μου πρός ὅλους, ὅσοι συνέβαλλαν στήν περιαγωγή τοῦ δίσκου καί ἐγκαρδίως νά εὐχηθῶ ὑγεία καί κάθε εὐλογία παρά Θεοῦ.

Ἐξαιρέτως δέ στήν συντοπίτισσά μας, ἀλλά καί σέ ὅλους τούς συνανθρώπους καί συμπολίτες μας πού ἀντιμετωπίζουν παρόμοιες δύσκολες περιπτώσεις, νά τούς εὐχηθῶ ὑγεία, ταχεία ἀνάρρωση καί γρήγορη ἐπάνοδο στίς καθημερινές τους ὑποχρεώσεις.

Μετά πολλῶν ἐγκαρδίων εὐχῶν καί εὐχαριστιῶν

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

 

†Ο ΕΛΑΣΣΩΝΟΣ ΧΑΡΙΤΩΝ

Previous ArticleNext Article