Λάρισα

Δικαίωση για τους έξι προσφεύγοντες διευθυντές του νομού Λάρισας

Για  όσα είδαν το φως της δημοσιότητας σχετικά με την από 13/03/2018 απόφαση αναστολής του Διοικητικού Εφετείου Λάρισας της απόφασης της Περιφερειακής Διευθύντριας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας με την οποία μας ανακαλούσε από τις θέσεις διευθυντών σχολικών μονάδων από 15/12/2017 και για την ενημέρωση των αναγνωστών, παραθέτουμε τα κάτωθι:

1. Είναι η δεύτερη φορά που το δικαστήριο κάνει δεκτή αίτησή μας. Η πρώτη ήταν η απόφαση προσωρινής αναστολής στις 22/12/2018. Εμείς παραμένουμε στις θέσεις ευθύνης που νόμιμα και δίκαια υπηρετούμε.
2. Είναι απολύτως ανακριβές ότι εμείς δήθεν είμαστε έκπτωτοι από 1/7/2018, ότι δήθεν το δικαστήριο δέχθηκε το εκπρόθεσμο των δηλώσεων και ότι δήθεν αναστέλλει την εκτέλεση των πράξεων «αποκλειστικά» μέχρι 30/6/2018.
3. Σε κανένα σημείο της απόφασης δεν γίνεται δεκτό ότι οι δηλώσεις μας ήταν εκπρόθεσμες, αλλά, αντίθετα, ότι οι λόγοι ακύρωσης χρήζουν διερεύνησης κατά την ακυρωτική και κύρια δίκη, η οποία και προσδιορίστηκε πριν τις 30/6/2018.
4. Το εμπρόθεσμο των δηλώσεων μας άλλωστε προκύπτει και από τα ηλεκτρονικά στίγματα που καταγράφονται σε δημόσια έγγραφα και έχουν κατατεθεί αρμοδίως.
5. Καμία αναστολή δεν μπορεί κατά το νόμο να χορηγηθεί χωρίς πιθανολόγηση της ευδοκίμησης των λόγων ακύρωσης (άλλο είναι το προδήλως βάσιμο).
6. Στα δημοσιεύματα γίνεται αναφορά ανακριβώς σε λεπτομέρειες μιας απόφασης, από το διατακτικό της και όχι το σώμα της, καθώς δεν έχει καθαρογραφεί  και θεωρηθεί από το δικαστήριο, ενώ το τελευταίο κάνει δεκτά τελείως διαφορετικά πράγματα απ΄ όσα αναγράφονται στα δημοσιεύματα.
7. Κατανοούμε ότι αυτή η εξέλιξη στενοχωρεί κάποιους ελάχιστους  που επένδυσαν στην ανάκλησή μας από τις θέσεις διευθυντών που νόμιμα και δίκαια υπηρετούμε, για λόγους που οι ίδιοι γνωρίζουν, αλλά χαροποιεί τόσο εμάς, όσο και τους εκατοντάδες συναδέλφους, μαθητές και γονείς που μας συμπαραστέκονται όλο αυτό το διάστημα και τους οποίους ευχαριστούμε θερμά. Όπως θερμά ευχαριστούμε και τον νομικό μας εκπρόσωπο κ. Θωμά Παπαλιάγκα.
8. Τέλος δεν κατανοούμε το σχολιασμό μιας δικαστικής απόφασης – καθώς δε συνηθίζεται -από στέλεχος της διοίκησης, όταν μάλιστα η δικαστική απόφαση αναστέλλει την εκτέλεση της σε βάρος μας πράξης που το ίδιο στέλεχος εξέδωσε (χωρίς προηγούμενη ακρόασή μας και χωρίς να περατωθεί η διοικητική και δικαστική έρευνα) και η οποία αναγνωρίζει επιπλέον, τόσο το άκαιρο του χρόνου έκδοσής της, όσο  και τις πολλαπλές συνέπειές της στην εκπαίδευση και στους μαθητές. Όπως δεν κατανοούμε και την αναφορά του ίδιου στελέχους στο ίδιο σχόλιο σε «μη σύννομες ενέργειες». Φανταζόμαστε δεν εννοεί εμάς, καθώς δεν προκύπτει από καμιά απόφαση αρμοδίου οργάνου κάτι τέτοιο και η αόριστη αναφορά σ’  αυτές μας θίγει και μας εκθέτει περαιτέρω.

Οι έξι προσφεύγοντες διευθυντές.

Πηγή: alfavita.gr

Previous ArticleNext Article