Ελασσόνα

Αγρυπνία στην Ιερά Μονή Αγίας Τριάδας Σπαρμού

Ἀνακοινώνεται ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίας Τριάδος Σπαρμοῦ Ὀλύμπου, ὅτι τήν Πα­ρα­σκευή 16 Μαρ­τί­ου τὸ βράδυ, θά τελεσθῇ εἰς τήν Ἱεράν Μονήν  Ι Ε Ρ Α  Α Γ Ρ Υ Π Ν Ι Α  ἀπό τίς 8.00 μ.μ. ἕως τίς 1.00 π.μ., εἰς τιμὴν καὶ μνήμην τοῦ Ὁ­σί­ου καὶ θε­ο­φό­ρου πα­τρός ἡ­μῶν ΑΛΕΞΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΥ, κα­τά τήν ὁ­ποί­α θά ψαλ­λεί καί ἡ Δ΄ Στά­σις τῶν Χαι­ρε­τι­σμῶν τῆς Θε­ο­τό­κου

Previous ArticleNext Article